SPOLEČNOST
 PORTFOLIO
 - Pozemek pro rozvoj
 - Bydlení
 - Office
 - Vývoj
 INVESTIČNÍ FOCUS
 CONTACT
 Home


Rozvoj stavebních pozemků
Pozemek nebo oplocená stavební parcela není vždy připravena ke stavbě, to znamená, že různé podmínky jako dopravnětechnické napojení, rozvodné a kanalizační sítě jako voda, kanalizace, elektřina, telefon, zařízení antén atd. musí být nejprve právně určeny a vystavěny. Aby mohly být pozemky zastavitelné, musí být ve většině případů sousední a další vzdálené pozemky začleněny do procesu získání povolení.Řízení o změně plánu může být zahájeno příslušným úřadem a je většinou zdlouhavé, neboť ne každý vlastník dotčených pozemků má stejné zájmy. Specializovali jsme se na provádění privátních řízení souvisejících s rozvojem pozemků. Připravíme povolení schopné řešení, obdobně jako u úředního procesu, které bude akceptovatelné zúčastněnými majiteli pozemků a úřady. Toto vyžaduje úzkou spolupráci s inženýry, úřady a zúčastněnými vlastníky. Náš sehraný tým odborníků disponuje dlouholetou zkušeností v oblasti nemovitostí. Přes obratnost jednání a z důvodu velkého citu v prstech dosáhneme optimálních řešení pro všechny zúčastněné.