SPOLEČNOST
 PORTFOLIO
 INVESTIČNÍ FOCUS
 - Poznámky
 - Plán pozemků
 - Mapa Prahy
 - Projektová studie
 CONTACT
 Home


Popis projektu
MSI INVEST s.r.o. v posledních dvou letech získala pozemky podél dálnice D1, Kateřinek až k Újezdu v katastrálním území Újezd u Průhonic v Městské části Praha 11. Pro další rozvoj těchto pozemků vytvořila MSI INVEST s.r.o. zastavovací studii, která přijímá všechna přání sousedů a příslušných úřadů, stejně tak obsahuje řešení všech technických problémů dané oblasti. Jedná se o návrh zástavby pro jedno z dosud neřešených území, které v jižní části přímo hraničí s dálnicí D1 a na severovýchodě se napojuje na přírodní chráněnou oblast Miličovského lesa a chráněné území Botiče. Základem zastavovací studie byly ukazatele z platného územního plánu pro Hlavní město Prahu z roku 1999. MSI INVEST s.r.o.projektuje v této oblasti napojení a zástavbu pozemků o rozloze 125.000 m2. Úmyslem je výhotovení kanceláří a bytového parku. Objem investice se pohybuje kolem 150-180 mio Eur (závisí to na vyhotovení projektu). Poměr kanceláří k bytům je v poměru 60/40. V souladu s územním plánem Hlavního města Prahy jsou bytové plochy umístěny podél Miličovského lesa a před negativními vlivy z dálnice jsou chráněny kancelářskými stavbami. MSI INVEST s.r.o. je zapsaná v katastru nemovitostí jako právoplatný vlastník zastavitelných pozemků. V současnosti běží na žádost projekční kanceláře řízení o změně územního plánu, která se týká především zlepšení dopravního napojení a dobudování stávající infrastruktury města Prahy tak, jako docílení navýšení koeficientů v území. Zástavbová studie bere zřetel na zájmy sousedních vlastníků pozemků a na ochranu přírody v této oblasti. Povolen byl nedávno "vlastní" sjezd z dálnice na pozemek. Počátek výstavby je plánován na rok 2010. Projekční firma je zmocněna k vyřízení všech příslušných formalit týkajících se povolení stavby, souhlasů úřadů atd. a převezme taktéž jako generální dodavatel celkový management projektu včetně správy, pronájmu nebo prodeje ploch. 

  Download PDF file