SPOLEČNOST
 PORTFOLIO
 - Pozemek pro rozvoj
 - Bydlení
 - Office
 - Vývoj
 INVESTIČNÍ FOCUS
 CONTACT
 Home


Bytová zástavba
Jakožto místně příslušná společnost podnikající v oblasti nemovitostí se MSI INVEST s.r.o.zaměřuje výhradně na hospodářský prostor Prahy. V současnosti plánujeme v Městské části Prahy 11 kolem 500 bytů s vysokou klavitou výstavby a vybavení, které jsou vyhotoveny dle příslušných ekologických standartů.