SPOLEČNOST
 PORTFOLIO
 - Pozemek pro rozvoj
 - Bydlení
 - Office
 - Vývoj
 INVESTIČNÍ FOCUS
 CONTACT
 Home


Rozvoj projektu
MSI INVEST s.r.o. rozvíjí budoucí projekty ve skoro všech oblastech výstavby jak pro soukromé investory, tak i pro veřejné zadavatele a také sám realizuje některé projekty jako investor. Přičemž developerské obchody v oblasti bydlení tak jako rozvoj nebytových prostor patří k základní náplni činnosti. K činnostem MSI INVEST s.r.o. patří veškeré činnosti v oblasti managementu projektů. Společnost se podílí nejen na rozvoji projektů pro soukromý i veřejný sektor, ale zároveň vystupuje jako investor.