SPOLEČNOST
 PORTFOLIO
 INVESTIČNÍ FOCUS
 CONTACT
 - Imprint
 - Contact
 Home
Záruky
Tímto důrazně vysvětlujeme, že nemáme žádný vliv na podobu a obsah na kliknutých stránek. Proto se tímto distancujeme důrazně od veškerých obsahů všech linksů na našich webových stránkách a obsah těchto linksů není našim vlastnictvím. Toto prohlášení platí pro všechny na našich stránkách na kliknuté links a na všechny obsahy takovýchto stránek, ke kterým u nás přihlášené banery a linksy vedou. 


Impressum
Vydavatel a provozovatel této internetové platformy je MSI INVEST s.r.o. Haštalská 6/1072 PSČ 110 00, Praha, CZ Tel. 00420 736 683 575 Fax 00420 248 153 00 E-mail: info@msi-invest.cz Internet: www.msi-invest.cz Jednatelé: Hans - Dieter Schandlbauer, Anton Pletzer IČO: 279 37 542 


Copyright Script
Progamování: sigar internet.systeme 


www.sigar.at

Obrazový materiál
Zadavatel ručí vůči dodavateli, že vlastní práva k užívání, poskytování a zveřejnění všech předaných údajů(včetně textů a obrazového materiálu). Dále ručí zadavatel za to, že produkce jím zadaných údajů neporuší autorská práva třetích a že údaje neobsahují konkurenci ničící údaje ani neporušují dobré mravy. Pokud budou po dodavateli požadovat náhradu třetí osoby, jejíchž práva byla porušena z důvodu použití od zadavatele poskytnutých předloh, není dodavatel odpovědný za s tím spojené závazky a náklady.  


Autorská práva
Veškerá autorská práva a práva užití v rámci jedné nabídky a/nebo dodávkou získané a vytvořené grafiky, texty, návrhy zůstávají v našem vlastnictví. Námi navrhnuté a vytvořené garfiky, text a návrhy nesmějí býti měněny ani předávány dále a jen v původním smyslu a spojení mohou být použity. Práva veškerých skriptů, jako JavaScript, ASP-/Perl-/PHP-Skript, CGI- použití nebo Java - program zůstávají v našem vlastnictví, tak dalece tyto nejsou volně dostupné, nebo určeny k volnému použití a/nebo ve vlastnictví třetích.