SPOLEČNOST
 PORTFOLIO
 INVESTIČNÍ FOCUS
 - Poznámky
 - Plán pozemků
 - Mapa Prahy
 - Projektová studie
 CONTACT
 Home


Situační plán
Místo projektu je velmi zajímavé. Centrální poloha (velmi dobré dopravní napojení), v bezprostřední blízkosti nákupních center na jihu Prahy tak jako bezprostřední blízkost Miličovského lesa jsou podstatné přednosti umístění pozemků.v současné době stádia projektu nebylo stanoveno, v jakém množství budou bytové nebo kancelářské plochy určeny k prodeji či k pronájmu. Existují již různé nabídky na koupi (pozemků, či projektů) nebo na pronájem (ministerstvo) velkých prostor.